2020 - Back Stage Call
Showing posts from 2020Show all
"CULTURAL-TOURISM"  SATU CABANG PERNIAGAAN SENI BERASASKAN PELANCONGAN
TEORI PENGURUSAN HENRI FAYOL (1841-1925) - APLIKASI DALAM PENGURUSAN SENI
CABARAN COVID 19: "GIG EKONOMI" SATU ALTERNATIF PENDAPATAN PENGGIAT SENI KREATIF